Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

   

  Matul ix-xahar ta’ Novembru

  Quddies b'sufraġju tal-Mejtin

  Il-quddiesa tal-Ġimgħa filgħaxija tkun b’suffraġju tal-mejtin qraba u benefatturi tagħna. Għalhekk inħeġġukom biex tħallu l-envelope bl-ismijiet fil-qoffa li hemm quddiem l-altar ta’ Sant’Antnin.

  Quddies fiċ-Ċimiterju matul Novembru

  Kull nhar ta’ Erbgħa, Ġimgħa u Ħadd ikun hemm il-quddiesa fiċ-ċimiterju fil-11.30am. Fil-11.00 jibda r-rużarju.

  Il-Ħadd, 29 ta' Novembru 2015 - L-Aħħar Ħadd tax-Xahar.

  Il-Ġabra li ssir tmur għall-bżonnijiet tal-Knisja u tal-Parroċċa.

  Il-Ġabra ta’ Ottubru kienet ta’ €460.94.
  Nirringrazzjawkom li tgħinuna nkomplu nżommu l-familja parrokkjali tagħna ħajja.

  Il-Ħamis, 3 ta’ Diċembru 2015 - Velja ta' talb.

  Bi tħejjija għall-beatifikazzjoni ta’ żewġ Martri Franġiskani sa ssir velja ta’ talb fil-parroċċa tal-Qawra nhar il-Ħamis 3 ta’ Diċembru fis-7pm. Tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem.

  Is-Sibt, 5 ta' Diċembru 2015 - L-Ewwel Sibt tax-Xahar

  Filgħodu tiftaħ il-Librerija fiċ-Ċentru.

  Filgħaxija jkun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ewwel Sibt tax-xahar fil-5.15pm. Qabel il-quddiesa tas-Sibt filgħaxija ssir Ċelebrazzjoni qasira li fiha tinxtgħel il-Girlanda li tfakkarna fil-mixja tagħna lejn Ġesù li hu d-dawl tagħna.

  Is-Sibt 5 u l-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2015 - Bazaar b'risq il-festa.

  Fi tmiem il-ġimgħa jkun hemm il-Bazaar b’risq il-Festa fil-crying room.

  Il-Ħadd, 6 ta’ Diċembru 2015 - Irtir bi tħejjija għall-Milied.

  Irtir għall-parruċċani kollha fiċ-Ċentru Parrokkjali. Jibda fid-9.30am u jispiċċa f’nofsinhar u jmexxih P. Thomas Calleja.

  Applikazzjonijiet għall-iskejjel tal-Knisja.

  Fil-jiem li ġejjin jiftħu l-applikazzjonijiet għall-iskejjel tal-knisja. Tistgħu tiksbu t-tagħrif meħtieġ minn fuq in-noticeboards jew mis-sit elettroniku tad-djoċesi.

  Infakkrukom li fuq in-noticeboards u fuq is-sit elettroniku tal-parroċċa tistgħu ssibu aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet li jsiru fil-parroċċa.

  Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Ġimgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Ġimgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

50 Kons

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Fr Christian Borg

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com