Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija
45 Sena Parroċċa

Avviżi

It-Tberik tal-Familji

Infakkru li kif hemm miktub fil-fuljett Leħen il-Parroċċa ta’ Frar meta jkun imiss it-Tberik kulħadd sa jirċievi nota d-dar bid-dettalji fil-ġimgħa ta’ qabel kif kien diskuss fl-assemblea parrokkjali f’Jannar.

Il-Ġabra ghall-Bzonnijiet tal-Knisja

Illum issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Il-ġabra ta’ Marzu kienet ta’ €351.16 filwaqt li l-ispejjeż kienu €1,027. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.

It-Tlieta, 3 ta’ Mejju 2016 - Laqgħa dwar il-Liturġija

Fis-7.30pm issir l-ewwel laqgħa minn erbgħa dwar il-Liturġija. Sa jkollna kelliema esperti f’dan il-qasam biex jgħinuna nifhmu aħjar dak li niċċelebraw waqt il-quddiesa. Inħeġġukom biex tattendu.

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Mejju 2016 - Pellegrinaġġ għall-Fontana

Il-Ġimgħa jsir il-pellegrinaġġ annwali fil-Parroċċa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù fil-Fontana li hija ġemellata mal-parroċċa tagħna. Il-quddiesa tibda fis-7pm għalhekk nitilqu minn quddiem il-Knisja fl-4.30pm. Min ġej huwa mitlub jinforma lill-kappillan sa nhar it-Tlieta.

Is-Sibt, 7 ta' Mejju 2016 - Il-Librerija taċ-Ċentru

Il-Librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali tkun miftuħa bejn l-10am u nofsinhar.

Adorazzjoni Ewkaristika

Bejn is-6pm u s-7pm ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

 

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Ġimgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Ġimgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Fr Christian Borg

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com