English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija
Tista' taċċessa l-programm ta' Skola Sajf / Klabb 3-16 organizzat fiċ-Ċentru ta' Burmarrad billi tidħol fil-Pagna Tfal jew billi tikklikkja hawn Programm Skola Sajf Burmarrad

Avviżi u Attivitajiet

  Il-Ħamis, 21 ta' Awwissu 2014

  Nħar il-Ħamis wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija ssir ħin ta’ Adorazzjoni Komunitarja. Inħeggukom sabiex tattendu għal dan il-ħin quddiem Gesu’ Ewkaristija, biex nitolbu flimkien għall-Paci u għall-Ħutna Nsara Ppersegwitati.

  Il-Ġimgħa, 22 ta' Awwissu 2014

  Nħar il-Gimgħa Festa ta’ Marija Regina, fil-bitħa tas-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa fis-7.00 pm l-Isqfijiet tagħna ser jmexxu laqgħa ta’ Talb għall-Paci fil-pajjizi li fiħom ħemm il-ġlied u għall-ħarsien tal-Insara fejn f’bosta pajjizi qed ikunu ppersegwitati. Din l-attivita’ mħux ser iddum aktar minn siegħa u nofs. Inħeġġukom sabiex minn jista’ jattendi.

  Is-Sibt u l-Hadd, 23 u 24 ta' Awwissu 2014

  Nħar is-Sibt u l-Ħadd li ġej fil-Parrocca tagħna ser jinzamm Jum Il-Missjoni Franġiskana. Għaldaqstant il-ġbir kollu li jsir fil-Parrocca tagħna f’dan il-Weekend jmur b’risq il-Missjoni l-Ġdida fl-Indja.

  Voluntiera ta' Leħen il-Parroċċa

  Il-voluntiera li jqassmu Leħen il-Parroċċa għandħom jgħaddu lill- Kappillan il-Formola l-Bajda li ngħatatilhom meta qassmu l-Leħen il-Parrocca kkoreguta bl-Indirizz ħalli jigu aġġornati dawk il-familji li jieħdu r-rivista.

 • Niftakru f'Ħutna l-Insara Ppersegwitati
  F’Ittra mibgħuta mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, filwaqt li jkomplu jħeġġuna għat-Talb għall-Paci u għall-Insara Ppersegwitati, qegħdin jagħmlu wkoll sejħa lill-qlub ġeneruzi biex ngħinu anke b’offerta żgħira. Għalħekk kull minn jixtieq jagħmel xi għotja għandu jwassalha lill-Kappillan tagħna biex dawn jitwasslu l-Kurja ta’ Malta u l-Isqfijiet jieħdu ħsieb li jwassluhom lill-Komunitajiet Insara fl-Iraq.
 • DVDs tal-Quddiesa ta' tifkira tal-50 Konsagrazzjoni tal-Knisja
  Dawk li jixtiequ jakkwistaw DVD ta’ Tifkira tal-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja li ċċelebrajna nhar it-30 ta’ Mejju 2014, jistgħu jakkwistawh mingħand il-Kappillan għall-prezz ta’ 10 Euro.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Il-Parroċċa Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija tiċċelebra l-50 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona ċċelebra quddiesa bħala ringrazzjament għal dawn il-50 sena ta' grazzji. Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti ta' din l-okkażjoni.Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Numru tat-Telefon

(+356) 21570045

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com