English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi u Attivitajiet

  It-Tnejn, 29 ta' Settembru 2014 - Pellegrinaġġ ta' San Mikiel

  Nhar it-Tnejn niċċelebraw il-Festa ta’ San Mikiel fil-Kappella fl-Imdawwra.
  Fis-6.00 pm tibda l-Quddiesa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Għaldaqstant ma ssirx il-quddiesa fil-Parroċċa tas-7.00 pm. Nitolbu wkoll f’dan il-Jum għall-bżonnijiet spiritwali u materjali tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca, fl-okazzjoni tal-40 Sena mill-Ordinazzjoni Episkopali Tiegħu.  

  It-Tlieta, 30 ta' Settembru 2014 - Adorazzjoni tal-Ħniena Divina

  Nhar it-Tlieta fis-6.00 pm fil-parroċċa tibda l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.  

  L-Erbgħa, 1 ta' Ottubru 2014 - Jibda Ix-Xahar tar-Rużarju

  Minn nhar l-Erbgħa jibda x-xahar ta’ Ottubru ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Il-Knisja tħeġġiġna sabiex fil-familji tagħna tingħad din it-talba, it-talba tar-Rużarju.

  L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa 1-3 ta' Ottubru 2014 - Tridu għall-Festa ta' San Franġisk t'Assisi

  L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa huma tlett ijiem ta’ Tridu bi preparazzjoni għall-Festa ta’ San Frangisk, li ser ikunu mmexxiha minn P. Joseph Formosa ofm conv.

  Il-Ħamis 2 ta' Ottubru 2014 - Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtù

  Il-Ħamis issir l-Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtu’. Tluq minn ħdejn il-Parrocca f’Nofsinhar.

  Fl-okkazzjoni tat-Tieni Jum tat-Tridu, waqt il-quddiesa ta' filghaxijaser issir il-Vestizzjoni tal-Abbatini godda.

  Is-Sibt, 4 ta' Ottubru 2014 - Festa ta' San Franġisk t'Assisi

  Fis-7.00 pm ssir kkoncelebrazzjoni mill-Komunita’ Frangiskana fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Missierna San Frangisk.

  Il-Ħadd, 5 ta' Ottubru 2014 - Tberik tal-Annimali

  Wara l-quddiesa tat-8.30 am għall-ħabta tad-9.30 am fuq iz-Zuntier tal-Knisja, fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Franġisk ssir it-Tberik tal-Annimali u anke ta’ xi inġenji tal-Bdiewa.

  Il-Sibt u l-Ħadd, 4 u ta' Ottubru 2014 - Bazaar b'risq il-Festa

  Fil-Weekend ta’ nhar is-Sibt u l-Ħadd ser isir Bazaar b’risq il-Festa Titulari.

Il-Ġimgħa, 3 ta' Ottubru 2014

 • L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
  Niftakru biex ingeddu l-Konsagrazzjoni tagħna nfusna lill-Qalb Imqaddsa ta’ Gesù.

Is-Sibt, 4 ta' Ottubru 2014

 • Il-Librerija taċ-Ċentru Parrokkjali
  Il-Librerija tkun miftuħa bejn l-10.00 u nofsinhar.

Is-Sibt, 4 ta' Ottubru 2014

 • L-Ewwel Sibt tax-Xahar
  Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. Fis-6.00pm tibda l-Adorazzjoni fil-Knisja. Bejn l-10.00am u Nofs in-nhar il-Librerija fic-Centru Parrokkjali tkun miftuha ghal kulhadd.

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.
 • Niftakru f'Ħutna l-Insara Ppersegwitati
  F’Ittra mibgħuta mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, filwaqt li jkomplu jħeġġuna għat-Talb għall-Paċi u għall-Insara Ppersegwitati, qegħdin jagħmlu wkoll sejħa lill-qlub ġeneruzi biex ngħinu anke b’offerta żgħira. Għalħekk kull minn jixtieq jagħmel xi għotja għandu jwassalha lill-Kappillan tagħna biex dawn jitwasslu l-Kurja ta’ Malta u l-Isqfijiet jieħdu ħsieb li jwassluhom lill-Komunitajiet Insara fl-Iraq.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ iċ-Ċentru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Il-Parroċċa Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija tiċċelebra l-50 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona ċċelebra quddiesa bħala ringrazzjament għal dawn il-50 sena ta' grazzji. Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti ta' din l-okkażjoni.Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Numru tat-Telefon

(+356) 21570045

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com