English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

  Il-Programm ta' Jum id-Duluri fil-parroċċa ta' Burmarrad.

  Il-Programm tal-Gimgħa Mqaddsa fil-Parroċċa ta' Burmarrad.

  Mill-Ħadd, 29 ta' Marzu - Il-Ħin tas-Sajf

  Il-quddiesa ta' filgħaxija tibda tkun fis-7.00pm minflok fis-6.15pm.

  It-Tnejn, 30 ta' Marzu - Funzjoni Penitenzjali

  Fil-quddiesa tas-7.00 pm ssir iċ-Ċelebrazzjoni Penitenzjali. Imħeġġin sabiex niġu għall-Qrar biex ma nħallux għall-aħħar.

  L-Erbgħa, l-1 ta’ April 2015 - Via Sagra Nazzjonali

  Via Sagra Nazzjonali mmexxija mill-Arċisqof ta’ Malta fil-Kottonera. Minn jixtieq jattendi għandu jħalli ismu fis-sagristija sa mhux aktar tard mill-Ħadd 29.

  Il-Ħamis, 2 ta' April 2015 - Vizti fl-inħawi tar-Rabat.

  Nhar Ħamis Ix-Xirka ser jiġu organizzati l-Vizti mill-Parroċċa tagħna fir-Rabat. Minn jixtieq jattendi għandu jħalli ismu fis-sagristija sa mhux aktar tard mit-Tlieta 31. It-Tluq minn ħdejn il-parroċċa jkun fit-8.30 pm.

   

  Ħdejn il-Bibien tal-Knisja hemm il-qfief sabiex matul dan ir-Randan Imqaddes jinġabru preserves tal-Ikel b’risq l-Istitut ta’ San Ġuzepp ta’ Ħaż-Żabbar u l-familji fil-bżonn. Inkunu ġenerużi ma minn hu fil-bżonn.

   

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Mons. C. Scicluna

Nawguraw lil Mons. C. Scicluna għall-ħatra tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Inwegħduk it-talb tagħna.

50 Kons

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com