English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

  Il-Festa Titulari tal-Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija

  Programm Festa Titulari 2015

  Programm Festi ta' Barra 2015

  Programm tan-Nar 2015

   

  Is-Sibt, 27 ta' Ġunju 2015 - Lejlet il-Festa

  It-Transulazzjoni tibda fis-5.45 pm, u fis-7.00 pm il-quddiesa.

  Il-Ħadd, 28 ta' Ġunju 2015 - Jum Il-Festa

  Il-quddies ikun fis-6.00 am, 9.00 am Quddiesa Solenni fejn ser tixxandar dirett fuq Radju Marija, fil-11.15 am, fis-6.00 pm, u mhux fis-7.00 pm.

  Il-Purċissjoni tibda fis-7.30 pm. Huwa l-aħħar weakend tax-Xahar u ssir ġabra specjali b’risq il-parroċċa fl-okkazzjoni tal-festa.

  Fid-dħul tal-purċissjoni titkanta l-Antifona u l-Barka Sagramentali.

  Nhar it-Tnejn 29 t' Ġunju 2015 - Festa ta' San Pietru u San Pawl.

  Hija Festa pubblika. Xieraq li nisimgħu quddiesa. Dak inhar ukoll Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna jirċievi minn għand il-Papa Frangisku l-Pallium, li huwa s-simbolu tal-għaqda tiegħu u tal-Knisja f’Malta mal-Papa u mal-Knisja Kattolika.   

  Nhar il-Ħamis 2 ta' Lulju 20152015 - l-Ewwel Ħamis tax-Xahar,

  Issir l-Adorazzjoni fis-Seminarju tal-Virtù. Tluq minn ħdejn il-Parroċċa f’nofsinhar.

  Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni Komunitarja.

  Fis-7.30 pm jibda’ l-Kors tal-Kitarri fiċ-Ċentru Parrokkjali.

  Il-Gimgħa 3 ta' Lulju 2015, l-Ewwel Gimgħa tax-Xahar.

  Niftakru biex ingeddu l-Konsagrazzjoni tagħna nfusna lil Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’.

  Fit-8.00 pm tibda l-Adorazzjoni fil-Kappella tal-Lunzjata fis-Salina. Tkun ħaga sabiħa li minn jista’ jattendi.

  Is-Sibt, 4 ta' Lulju 20152015

  Fin-Nofs ta' nhar ta’ filgħodu tkun miftuħa l-Librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali.

  Fis-6.00 pm tibda’ l-Adorazzjoni tal-Ewwel Sibt tax-xahar, fejn inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna nfusna lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.

  Il-quddiesa tas-7.00 pm ser tkun immexxija mill-Kommunità Abramo.

  Il-Ħadd, 5 ta' Lulju 2015

  Il-quddiesa tas-7.00 pm tkun ta’ Radd il-Ħajr tal-Festa u d-Dħul tal-Istatwa fin-Niċċa.

  Nawgura lill-Familji kollha tal-Parroċċa tagħna l-isbaħ xewqat għall-Festa.

  Mill-Ħamis 2 ta’ Lulju ser jibda’ Kors tal-Kitarri fiċ-Ċentru Parrokkjali. Applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-Sagristija.

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-19.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

50 Kons

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Hinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com