English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi u Attivitajiet

  Il-Ħamis, 19 ta' Settembru 2014 - San Ġużepp ta' Kopertino

  Nhar il-Hamis niċċelebraw il-Festa ta’ San Guzepp ta’ Kopertino, protettur tal-Istudenti. Il-quddiesa tas-7.00 pm ser tkun imexxija minn P. Christian Borg ofm conv, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. It-Tfal kollha tal-Parroċċa huma mħeġġa li jattendu u jġibu magħhom il-basket tal-Iskola sabiex fi tmiem il-quddiesa jigu mbierka għas-sena skolastika.

  Infakkru wkoll lill-ġenituri li ser jibagħatu lil uliedhom għall-Ewwel darba d-dutrina sabiex jattendu dakinhar flimkien ma’ wliedhom għaliex wara l-quddiesa ssir ir-Reġistrazzjoni taghħom fil-Crying Room.

  Is-Sibt u l-Ħadd, 20 u 21 ta' Settembru 2014
  Fi tmiem il-ġimgħa li ġejja ssir il-ġabra b’risq l-Art Imqaddsa. Inkunu ġenerużi kif dejjem konna.

  Il-Ħadd, 21 ta' Settembru 2014
  Nhar il-Ħadd, fl-10.30 am ssir il-laqgħa tal-Grupp Familji Nsara fiċ-Ċentru Parrokkjali.


  L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali ser jorganizza diversi Korsijiet bil-Malti fl-Istitut Kattoliku l-Furjana. Għal aktar tagħrif  ara n-Notice Board tal-Knisja.  Il-Ġimgħa, 12 ta' Settembru 2014 - Professjoni Solenni ta' Fra George Micallef Ofm Conv

  Nhar il-Ġimgħa, Fra. Gorg Micallef ofm conv, tal-Provinċja tagħna ser jagħmel il-Professjoni Solenni Tiegħu fil-quddiesa tas-6.30 pm fil-Parrocca ta’ San Pawl Il-Bahar. Filwaqt li nifirħulu nitolbu għalih.

 • Niftakru f'Ħutna l-Insara Ppersegwitati
  F’Ittra mibgħuta mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, filwaqt li jkomplu jħeġġuna għat-Talb għall-Paċi u għall-Insara Ppersegwitati, qegħdin jagħmlu wkoll sejħa lill-qlub ġeneruzi biex ngħinu anke b’offerta żgħira. Għalħekk kull minn jixtieq jagħmel xi għotja għandu jwassalha lill-Kappillan tagħna biex dawn jitwasslu l-Kurja ta’ Malta u l-Isqfijiet jieħdu ħsieb li jwassluhom lill-Komunitajiet Insara fl-Iraq.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ iċ-Ċentru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Il-Parroċċa Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija tiċċelebra l-50 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona ċċelebra quddiesa bħala ringrazzjament għal dawn il-50 sena ta' grazzji. Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti ta' din l-okkażjoni.Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Numru tat-Telefon

(+356) 21570045

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com