Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija
Festa Titulari 2016 - Is-Sibt, 18 ta' Ġunju - Festa Familja. Mill-21 - sas-26 ta' Ġunju - Il-Ġimgħa tal-Festa tal-Qalb Bla Tebgħa ta' Marija.

Avviżi

 

Ikklikkja hawn għall-Programm

Fi tmiem din il-ġimgħa ssir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.

L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2016 - Ordinazzjoni ta' P. Allister Aquilina

Se ssir l-Ordinazzjoni Saċerdotali til-Konkatidral ta’ San Ġwann il-Belt Valletta fis-pm. Fost l-ordinandi hemm P. Allister Aquilina Franġiskan Konvwntwali. Min jixtieq jattendi jkellem lill-kappillan.

Il-Ħamis 30 ta’ Ġunju 2016 - Attività għal dawk li għamlu l-Griżma

Se ssir attività għal dawk li rċevew il-Griżma tal-Isqof dis-sena. Huma sa jirċievu id-dettalji personalment.

Is-Sibt 26 ta' Ġunju 2016 - Lejlet il-Festa

5.45pm – Transulazzjoni Solenni li titlaq mill-knisja għaċ-Ċentru Parrokkjali u lura, fejn tkun akkumpanjata mill-Marsa Scouts Corps of Drums.
Wara jingħad l-Għasar Solenni, fejn fit-tmiem issir il-Konsagrazzjoni tal-Parroċċa lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija u l-Barka Sagramentali.
7.00pm – Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa.
Jmexxi t-transulazzjoni u l-quddiesa bl-omelija W.R.P. Ġorġ Zammit OFM Conv., Ministru Provinċjal.

Il-Ħadd, 26 ta’ Ġunju: Jum il-Festa

5.30am – Rużarju.
6.00am – Quddiesa letta mmexxija minn P. Guido Muscat OFM Conv.
8.45am – Jingħad it-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum minn P. Allister Aquilina OFM Conv.
9.00am – Quddiesa Solenni mmexxija mill-Kappillan u l-komunità tal-Patrijiet tal-parroċċa tagħna. Jinseġ il-paniġierku l-Kan. Joseph Cilia.
11.15am – Quddiesa letta mmexxija minn P. Thomas Calleja OFM Conv.
6.00pm – Għasar Solenni mmexxi mill-Kappillan P. Christian Borg OFM Conv.
6.30pm – Quddiesa mmexxija minn P. Joseph Mamo OFM Conv., eks-kappillan f’għeluq il-ħamsa u għoxrin sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu.
7.30pm – Ħruġ tal-Purċissjoni bl-Istatwa Titulari tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Papa Ġwanni Pawlu II, Triq il-Magħsar u Triq Burmarrad. Hekk kif l-istatwa tasal fuq iz-zuntier tal-knisja, tingħad il-kurunella u titkanta l-Ave Marija mis-Soprana Pauline Vella.
10.15pm – Dħul tal-istatwa bil-kant tal-antifona u ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija.
Lejlet u nhar il-festa, l-kant ikun mmexxi mill-Kor Tota Pulchra ta’ Bormla taħt id-direzzjoni tas-Surmast Walter Tonna.

Il-Ħadd 3 ta’ Lulju 2016 - Id-dħul tal-vara lura fin-niċċa

Fis-7pm issir quddiesa ta’ Ringrazzjament u jsir id-dħul tal-vara titulari fin-niċċa. Sa jkollna fostna lil Mons. Emmanuel Barbara, Isqof ta’ Malindi fil-Kenja.

Nirringrazzjaw lil dawk kollha li b’xi mod ħadmu biex issir il-Festa Titulari. Il-Mulej iberikhom u l-Madonna tħarishom.

 

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Ġimgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Ġimgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Fr Christian Borg

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com