English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi u Attivitajiet

  Kull nhar ta' Tnejn matul Ottubru 2014 - It-Talba tar-Rużarju

  Kull nhar ta’ Tnejn fix-Xahar ta’ Ottubru ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju, fil-5.00 pm fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja ser jibda jingħad ir-Ruzarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija. Imħeġġin sabiex nattendu.

  Mit-Tnejn, 27 ta’ Ottubru 2014 - Il-Ħin tad-Dutrina
  Id-dutrina tibda tkun fl-4.30 pm. Infakkru fl-obbligu u d-dmir tal-ġenituri li jibagħtu lil uliedhom għat-Tagħlim tad-Duttrina u wkoll li jeħduhom fil-ħin.

  It-Tlieta, 28 ta’ Ottubru 2014 – Adorazzjoni tal-Ħniena Divina
  Fil-5.15 pm tibda’ l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

  Il-Ġimgħa, 31 ta’ Ottubru 2014 – Magħmudija waqt il-Quddiesa
  Fil-quddiesa tas-6.15 pm ser jiġi amministrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

  Is-Sibt, 1 ta’ Novembru 2014 – Festa tal-Qaddisin Kollha
  Il-Knisja tfakkar il-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Jibda wkoll ix-xahar iddedikat lill-għeżież Mejtin kollha. Ser ikollna quddiesa oħra fit-8.30 am.

  Jaħbat ukoll l-ewwel Sibt tax-Xahar. Inġeddu l-konsagrazzjoni tagħna nfusna lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.

  Mill-10.00 am sa nofsinhar tkun miftuħa l-Librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali.

  Fil-5.15 pm tibda’ l-Adorazzjoni tal-Ewwel Sibt tax-Xahar.

  Il-Ħadd, 2 ta’ Novembru – Jum il-Mejtin Kollha  
  Il-Knisja tfakkar Jum il-Mejtin kollha. Il-Quddies fil-Parroċċa jkun fis-6.00 am u fit-8.30 am u fis-6.15 pm.

  Fl-4.00 pm ser issir il-Quddiesa u t-Tberik tal-Oqbra fiċ-Ċimiterju mit-Tlett Parroċċi. F’każ ta’ maltemp ssir fil-Parroċċa tagħna fl-istess ħin, jigifieri fl-4.00pm.
   
  Infakkru wkoll fl-Envelops sabiex fihom tniżżlu l-ismijiet tal-għeżież mejtin u tgħadduhom lil xi membru tal-Komunità. Infakkru li kull nhar ta’ Ġimgħa l-quddiesa ta’ filgħaxija matul ix-xahar ta’ Novembru tkun offruta għall-għeziez mejtin tagħkom.

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.
 • Niftakru f'Ħutna l-Insara Ppersegwitati
  F’Ittra mibgħuta mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, filwaqt li jkomplu jħeġġuna għat-Talb għall-Paċi u għall-Insara Ppersegwitati, qegħdin jagħmlu wkoll sejħa lill-qlub ġeneruzi biex ngħinu anke b’offerta żgħira. Għalħekk kull minn jixtieq jagħmel xi għotja għandu jwassalha lill-Kappillan tagħna biex dawn jitwasslu l-Kurja ta’ Malta u l-Isqfijiet jieħdu ħsieb li jwassluhom lill-Komunitajiet Insara fl-Iraq.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ iċ-Ċentru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Ħajr lill-Isqof Emeritu Mons Pawl Cremona.

Il-Parroċċa tagħna tixtieq tirringrazzja lill-Isqof Emeritu Mons. Pawl Cremona għall-ħidma tiegħu bħala ragħaj tal-knisja u tibqa' tgħożż il-memorja taż-żjara pastorali tiegħu fl-2010 u taċ-ċelebrazzjoni ta' 50 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja.

 

Il-Parroċċa Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija tiċċelebra l-50 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali.

Il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona ċċelebra quddiesa bħala ringrazzjament għal dawn il-50 sena ta' grazzji. Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti ta' din l-okkażjoni.Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Numru tat-Telefon

(+356) 21570045

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com