English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

  It-tberik tal-Familji u n-Negozji f'Burmarrad - Programm tat-Tberik 2015.

  Dawk il-Familji li forsi ma kienux id-Dar fil-Jum indikat lilhom għat-Tberik u li jixtiequ jbierku, għandhom jidħlu wara l-quddiesa u jkellmu lil Kappillan.

  Is-Sibt, 30 ta' Mejju 2015 - Infakkru l-51 sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja.

  Fil-quddiesa tas-7.00pm jigu nċensati t-Tnax il-Salib li għandna mwaħħla mal-Ħtian tal-Knisja. Ser janima l-Kor Parrokkjali u jmexxi l-quddiesa P. Josef Pace ofm conv.

  Il-Ħadd, 31 ta' Mejju 2015 - It-Trinita Qaddisa.

  Niċċelebraw ukoll l-Ewwel Tqarbina għat-Tfal tal-Parroċċa tagħna. Fit-8.30am t-tfal jinġabdru l-Mużew flimkien mal-Ġenituri tagħhom għar-ritratti u fid-9.30 am jibda l-korteo mill-Mużew akkumpjanati mill-Iscouts. Fl-10.00am tibda l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina.

  Il-Weekend li gej huwa l-aħħar Weekend tax-xahar u bħas-soltu ssir il-Ġabra Speċjali b’risq il-Parroċċa tagħna.

  Il-Caritas f’Malta tappella għal Kontribuzzjoni ta’ flus biex jiġu megħjuna ħutna li tilfu lil nieshom u djarhom kawża tat-terremot fin-Nepal. Twaqqaf fond apposta għal dan il-għan. Wieħed jista’ jagħti donazzjoni jew direttament lill-Caritas jew lill-kappillan, inkella fil-kontijiet Bankarji tal-HSBC, APS, BOV.

  Is-Sibt, 20 ta' Ġunju 2015 - Freddie Portelli

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-19.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

50 Kons

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com