Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija
45 Sena Parroċċa

Avviżi

It-Tberik tal-Familji

Infakkru li kif hemm miktub fil-fuljett Leħen il-Parroċċa ta’ Frar meta jkun imiss it-Tberik kulħadd sa jirċievi nota d-dar bid-dettalji fil-ġimgħa ta’ qabel kif kien diskuss fl-assemblea parrokkjali f’Jannar.

Kull nhar ta’ Tnejn - Ir-rużarju matul Mejju

Nistednukom tinghaqdu maghna fis-6.30pm fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja biex nitolbu flimkien ir-ruzarju bi hsieb qasir dwar il-Madonna.

It-Tnejn 23 ta' Mejju Laqgħa għall-Ġenituri u Parrini tat-Tfal li se Jagħmlu l-Griżma

Fis-7pm sa ssir laqgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-ġenituri u l-parrini ta’ dawk li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof. Huwa importanti ħafna li jattendi kulħadd.

 

It-Tlieta, 24 ta’ Mejju 2016 - Laqgħa dwar il-Liturġija

Fis-7.30pm issir it-tielet laqgħa minn erbgħa dwar il-Liturġija. Sa jkollna kelliema esperti f’dan il-qasam biex jgħinuna nifhmu aħjar dak li niċċelebraw waqt il-quddiesa. Inħeġġukom biex tattendu.

Il-Ħadd, 29 ta' Mejju 2016 - L-Ewwel Tqarbina u Corpus

Niċċelebraw il-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù (Corpus). Filgħodu fil-quddiesa li sa ssir fl-10am issir l-Ewwel Tqarbina tat-tfal. Il-MUSEUM ikun miftuħ fit-8.15am u fid-9.30am jitlaq il-korteo lejn il-Knisja.


Filgħaxija fis-7.30pm, fi tmiem il-quddiesa, issir purċissjoni madwar it-toroq tal-parroċċa li fiha jieħdu sehem it-tfal li jkunu rċevew l-ewwel tqarbina.

 

It-Tnejn 30 ta’ Mejju 2016 - Infakkru l-Konsagrazzjoni tal-Knisja

Hija festa importanti ħafna fil-ħajja tal-parroċċa. Fis-7pm ssir il-konċelebrazzjoni solenni tal-quddiesa li għaliha għandhom jieħdu sehem l-għaqdiet, kummissjonijiet u kumitati kollha tal-parroċċa.

Issibu aktar informazzjoni f’Lehen il-Parrocca u fuq in-noticeboards.

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Ġimgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Ġimgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Fr Christian Borg

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com