English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi u Attivitajiet

  Mit-Tnejn, 15 ta' Diċembru 2014 - In-Novena tal-Milied.

  Tibda n-Novena tal-Milied. Wara l-Vangelu ser isiru ħsibijiet qosra bit-tema tal-Milied. Il-Kant ta’ matul in-Novena ser ikun immexxi minn diversi gruppi. Il-quddiesa ta’ nhar it-Tnejn ser tkun ikkonċelebrata mill-komunità tagħna flimkien mal-Assistent Generali P. Joaquin Agesta fl-okkazzjoni taż-żjara Fraterna li jkun ser jibda fil-Provinċja tagħna. Inħeġġukom sabiex tattendu.

  It-Tnejn, 22 ta' Diċembru 2014 - Purċissjoni bil-Bambin

  Nhar it-Tnejn fis-6.15 pm, ssir il-quddiesa għat-Tfal kollha tal-parroċċa, u wara niehdu sehem fil-purċissjoni tal-Bambin. Kemm il-quddiesa kif ukoll il-Purċissjoni ser ikunu akkumpanjati bil-Banda. It-Toroq tal-purċissjoni ser ikunu, Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Gwanni Pawlu II, Triq Magħsar, Triq Burmarrad sal-Knisja. Wara l-purċissjoni ser jitqassmu xi rigali u anke ħelu.

  L-Erbgħa, 24 ta' Diċembru 2014 - Lejlet il-Milied.

  Il-quddies ta’ filgħodu jkun fil-5.30 am u fis-6.15 am. Bejn is-7.00 pm u t-8.00 pm (Filgħaxija) jkun hawn servizz tal-Qrar. Fl-10.30 pm tiftaħ il-Knisja u fil-11.00 pm tibda l-Velja segwita bil-Quddiesa li tibda f’Nofsillejl.

  Wara l-quddiesa ta’ Nofsillejl ser jsir il-Breakfast. Dawk li jixtiequ jattendu hemm ic-ċcans li jibbukjaw sa nhar it-Tnejn fil-għaxija.

  Il-Ħamis, 25 ta' Diċembru 2014 - Nhar il-Milied

  Il-quddies jkun fis-6.00 am u fit-8.30 am u fis-6.15 pm. Infakkru fl-obbligu u s-smigħ tal-quddies.

  Nhar il-Gimgħa mis-6.30 pm il-quddiem il-Judges jaraw l-Isbah Presepju u Bambin u Armar tal-Milied. Minn jixtieq jidħol f’din il-Kompetizzjoni għandu jħalli ismu fis-Sagritija.

   

  Qfief tal-Ikel

  Ħdejn il-bibien tal-knisja hemm qfief apposta sabiex matul dan l-Avvent jinġabru oġġetti tal-Ikel u ‘preserves’ sabiex ngħadduhom lill-Istitut tal-Creche’ ta’ Tas-Sliema u anke lil xi familji fil-bżonn.

  Kompetizzjoni tal-isbaħ Presepju u Tieqa mżejna.

  Bħalma sar fis-snin l-imgħodija qed terga' ssir Kompetizzjoni għall-Isbaħ Armar tal-Milied fid-Dar bil-Bambin u l-Presepju. Minn hu interessat għandu jħalli ismu, u l-Indirizz fis-Sagristija.

  Ħelu Ġesù Bambin.

  Qed jerga’ jigi mniedi is-CD tal-Milied ‘Ħelu Bambin’ ta’ P. George Buttigieg ofm conv., b’risq id-Dar tal-Providenza. Minn jixtieq kopja jista’ jakwista mill-Uffiċċju tal-Kappillan jew minn għand P. Gorg.

Il-Ġimgħa, 26 ta' Diċembru 2014 - Kolazzjon tal-Milied

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.
 • Niftakru f'Ħutna l-Insara Ppersegwitati
  F’Ittra mibgħuta mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, filwaqt li jkomplu jħeġġuna għat-Talb għall-Paċi u għall-Insara Ppersegwitati, qegħdin jagħmlu wkoll sejħa lill-qlub ġeneruzi biex ngħinu anke b’offerta żgħira. Għalħekk kull minn jixtieq jagħmel xi għotja għandu jwassalha lill-Kappillan tagħna biex dawn jitwasslu l-Kurja ta’ Malta u l-Isqfijiet jieħdu ħsieb li jwassluhom lill-Komunitajiet Insara fl-Iraq.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ iċ-Ċentru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Inħejju ruħna ghall-miġja tal-Mulej.

Il-Parroċċa Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija tiċċelebra l-50 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali.

Il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona ċċelebra quddiesa bħala ringrazzjament għal dawn il-50 sena ta' grazzji. Ikklikkja hawn biex tara r-ritratti ta' din l-okkażjoni.Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Numru tat-Telefon

(+356) 21570045

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com