English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

  Programm tal-Eżerċizzi tar-Randan 2015

  It-Tnejn, 23 ta' Frar 2015 - Eżerċizzi għat-Tfal

  Jibdew l-ezerċizzi għat-Tfal li jattendu d-Duttrina, minn P. Christian Borg ofm conv.  Ser isiru fiċ-Ċentru Parrokkjali u jibdew fl-4.30 pm. Importanti li l-ġenituri jibagħtu lil uliedhom fil-ħin.

  It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa - 23 - 25 ta' Frar 2015 - Tiġdid tal-karti tal-Identità

  Kif ġie avżat mill-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità, ser isir l-eżerċizzju ta’ tiġdid tal-Karta tal-Identità għar-residenti ta’ Burmarrad u l-Wardija. Dan ser isir fis-sala tal-ġenb tal-Knisja tagħna, mit-3.30 pm sat-8.00 pm.

  It-Tlieta, 24 ta' Frar 2015 - Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-5.15p.m.

  Il-Ġimgħa, 27 ta' Frar 2015 - Eżerċizzi għaż-Żgħażagħ

  Mis-7.00 p.m.,sal-10.00 pm isiru l-Ezerċizzi għaz-Zgħazagħ fiċ-Ċentru Parrokkjali. Nħeggu z-Zgħazagħ sabiex jattendu.

  Il-Ħadd, 1 ta’ Marzu 2015 Nofs ta' nhar Irtir

  IRTIR fiċ-Ċentru Parrokkajli, immexxi minn P.Thomas Calleja ofm conv, fuq is-sinifikat tar-Randan. Nibdew fid-9.30 am u nispiċċaw f’nofsinhar. Imħeġġin sabiex nattendu.

  Ħdejn il-Bibien tal-Knisja hemm il-qfief sabiex matul dan ir-Randan Imqaddes jinġabru preserves tal-Ikel b’risq l-Istitut ta’ San Ġuzepp ta’ Ħaż-Żabbar u l-familji fil-bżonn. Inkunu ġenerużi ma' minn hu fil-bżonn.

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

50 Kons

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com